Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 18. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Ældre- og handicapforvaltningens økonomirapport ultimo november 2013.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre".
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Tilbud for mennesker med handicap"
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af dispositionsforslag for nyt aktivitetscenter på Skipper Klement Plejecenter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Oprettelse af Fonden Living Lab Fremtidens Plejehjem
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Etablering af Videnscenter for afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper (VAMiS)
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Nøddehuset til midlertidig aflastning efter § 107
Beslutning: Godkendt
8. Organisering af Ledsagerordningen i Aalborg Kommune efter 1. januar 2014
Beslutning: Godkendt
9. Organisering af Ældre og Sundhed
Beslutning: Til orientering
10. Vedtægter for lokalråd i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Kvalitetsstandarder 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Kvalitetsstandarder træningsområdet 2014
Beslutning: Godkendt
13. Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i området Aalborg SV og Svenstrup
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg nov. 2013
Beslutning: Til orientering
15. Udvikling af Dit Blad
Beslutning: Godkendt
16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed
Beslutning: Godkendt
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat

Lukket

19. Orientering fra forvaltningen
Beslutning: Intet