Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 10. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen og aktiveringspolitik for kontanthjælpsmodtagere i 2014 - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet