Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 16. december 2013, kl. 15.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Forsyningsvirksomhederne - Budgetrevision 2013/2014. Tillægsbevillinger, takstjusteringer mv 
Beslutning: Godkendt
2. Aalborg Forsyning, Varme - Principper for konvertering af individuelle naturgasområder og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber 
Beslutning: Godkendt
3. Vandforsyningsplanlægning/spildevandsplanlægning - Høringssvar til forslag til vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerak 
Beslutning: Godkendt
4. Spildevandsplanlægning – Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2014 
Beslutning: Godkendt
5. Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana 
Beslutning: Godkendt
6. Aktuel status 2013 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2013 
Beslutning: Godkendt
8. Indkomne klager i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget den 19. november 2013 
Beslutning: Godkendt
9. Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævn 2014-2017 
Beslutning: Godkendt
10. Beredskabscenter Aalborg - Plan for fortsat drift i Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
11. Revision af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune 2013-17 
Beslutning: Godkendt
12. Klimatilpasningsplan - Kommuneplantillæg H.029 med miljøvurdering (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris. Kommuneplantillæg 3.013 og lokalplan 3-3-109 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
14. Nordhavnen, Havnegade. Kommuneplantillæg 1.023, lokalplan 1-2-109 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
15. Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan 1-2-110 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Sundby-Hvorup Boligselskab – Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 
Beslutning: Godkendt
18. Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - Skema A+B 
Beslutning: Godkendt
19. Østre Havn, offentlige og private veje, overordnede stier og kajanlæg 
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt
20. Viaduktvej, Nørresundby - Nedlæggelse af offentligt vejareal (parkeringsplads) 
Beslutning: Godkendt
21. Offentlig høring af vandplaner 
Beslutning: Godkendt
22. Ekspropriation af areal og rettighed til etablering af Vadum Banesti 
Beslutning: Godkendt
23. Aftale om magelæg af andele af ejerlejligheder på Smedegården, Aalborg Øst 
Beslutning: Godkendt
24. Kontanthjælpsreformen – Den fremtidige organisering 
Beslutning: Godkendt
25. Forslag til ændringer i fremmede lejemål som konsekvens af den nye forvaltningsstruktur, kontanthjælpsreformen samt organisationsændringer mv 
Beslutning: Godkendt
26. Strategi for Jobcenter Aalborgs samarbejde med virksomhederne 
Beslutning: Godkendt
27. Lånoptagelse - Forbedringslån vedr. Vester Hassing Plejecenter 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Kvalitetsrapport for Aalborg Kommune 2013 
Beslutning: Godkendt
29. Rammeaftale 2013-2015 mellem Aalborg Kommune, Kulturstyrelsen og Aalborg Symfoniorkster 
Beslutning: Godkendt
30. Tillæg til udviklingskontrakter med kulturinstitutioner 
Beslutning: Godkendt
31. Landdistriktsredegørelse 2010-2013 
Beslutning: Godkendt
32. Udtalelse til Statsforvaltningen - Byrådsmedlemmers rejser med ægtefæller 
Beslutning: Godkendt
33. Etablering af biograf i City Syd 
Beslutning: Se referat