Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 13. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Etablering af værested for unge over 18 år i Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Udvidelse af boligkapaciteten på Træningshøjskolen
Beslutning: Godkendt
3. Dagtilbud for fremtiden 2014 - 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Regulering af rådighedsbeløb pr. 1. januar 2014 til brug ved beregning af personlige tillæg til pensionister efter Pensionslovens § 14
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
8. Eventuelt
Beslutning: Intet