Forsyningsudvalget

Forsyningsudvalget 11. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Varmeplanlægning - ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Aalborg Lufthavn. Projektgodkendelse
Beslutning: Godkendt
2. Varmeplanlægning - dispensation til opvarmning af værksted med oliebaseret varmluftsanlæg, Svendborgvej 25, Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
3. Vandforsyningsplanlægning – kontrol med vandkvaliteten for almene vandvær-ker i Aalborg Kommune 2011-2012, kontrol for pesticider, nitrat mv
Beslutning: Til orientering
4. Vandforsyningsplanlægning - forbud mod udbringning af spildevandsslam
Beslutning: Godkendt
5. Vandforsyningsplanlægning - tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med bygningsetablering på Aalborg Renseanlæg Øst
Beslutning: Godkendt
6. Henvendelse fra forsyningsudvalgsmedlem John G. Nielsen om drøftelse af regler for borgernes mulighed for aktindsigt
Beslutning: Til orientering
7. Evaluering af Forsyningsudvalget
Beslutning: Drøftedes
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Henvendelse fra forsyningsudvalgsmedlemmerne Inge Ibsen Fomcenco, Vibeke Gamst og Daniel Nyboe Andersen om orientering om påstået tyveri fra genbrugspladsen
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Åben

13. Vandforsyningsplanlægning – Aalborg Forsyning, Vand A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2014
Beslutning: Anbefales