Magistraten

Magistraten 16. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Afgangsføring af uerholdige beløb
Beslutning: Godkendt
2. Indkomne klager i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget den 19. november 2013
Beslutning: Anbefales
3. Forslag til ændringer i fremmede lejemål som konsekvens af den nye forvaltningsstruktur, kontanthjælpsreformen samt organisationsændringer mv
Beslutning: Anbefales
4. Forslag til omklassificering/klassificering af chefer som følge af den nye forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris. Kommuneplantillæg 3.013 og lokalplan 3-3-109 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Nordhavnen, Havnegade. Kommuneplantillæg 1.023, lokalplan 1-2-109 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan 1-2-110 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Sundby-Hvorup Boligselskab – Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
9. Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - Skema A+B
Beslutning: Anbefales
10. Østre Havn, offentlige og private veje, overordnede stier og kajanlæg
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Viaduktvej, Nørresundby - Nedlæggelse af offentligt vejareal (parkeringsplads)
Beslutning: Anbefales
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Salg af Tyrensvej 1, 9370 Hals
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Aalborg Forsyning, Varme - Aftalemæssige forhold
Beslutning: Til orientering

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
16. Udtalelse til Statsforvaltningen - Byrådsmedlemmers rejser med ægtefæller
Beslutning: Anbefales
17. Udtalelse til Kommunernes Landsforening vedrørende havneselskabers undtagelse fra offentlighedsloven.
Beslutning: Godkendt
18. Procesplan vedr. PCB på skolerne i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt