Skole- og Kulturudvalget

Skole- og Kulturudvalget 17. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Ansøgning om tilskud til Orkester Norden i perioden 2014-2018
Beslutning: Godkendt
2. De økonomiske rammer for omsætning af folkeskolereformen - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Ressourcetildeling til folkeskoler og DUS - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
4. Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. november 2013
Beslutning: Godkendt
5. PPRs fremtidige funktion - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om indskrivningstallene for skoleåret 2014/2015
Beslutning: Til orientering
7. Forslag om nedlæggelse af bestyrelsen for Aalborg Kulturskole og oprettelse af et advisory board
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Reduktioner i budget 2014 på skoleområdet
Beslutning: Godkendt
9. Udmøntning af budget 2014 - Det Kongelige Teaters Balletskole (Ballet Nord)
Beslutning: Godkendt
10. Udmøntning af Budget 2014 - Talentakademi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Udviklingsprojekter - en længere og varieret skoledag og helhed i børn og unges hverdag
Beslutning: Godkendt
12. Indstilling proces for udarbejdelse af principper for fødevarer i folkeskolen
Beslutning: Godkendt
13. Profilskoler i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
14. Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om fælles bibliotekssystem
Beslutning: Til orientering
16. Elitesport Aalborg - Sponsorarbejde
Beslutning: Godkendt
17. Vodskov ForeningsFitness søger om tilskud til lokaler
Beslutning: Godkendt
18. Pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2013
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Til orientering
19. Ændring af Aalborg Kommunes tilskudsmodel vedr. støtte til aftenskoleundervisning samt endelig fordeling af budget 2014
Beslutning: Godkendt
20. Udvidelse af den fælles magasinbygning i Vestbjerg
Beslutning: Godkendt
21. Nordkraft Historier - et dokumentationsprojekt
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Evaluering af Kulturpuljen
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
24. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

25. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
26. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

27. Serviceniveau i forbindelse med obligatorisk selvbetjening bølge 2 i Skole- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt