Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget 12. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Virksomhedsrapportering pr. 30. november på Teknik- og Miljøforvaltningens område
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Status på HelhedsOrienteret Drift (HOD) i Teknik- og Miljøforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Nordhavnen, Havnegade. Kommuneplantillæg 1.023, lokalplan 1-2-109 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris. Kommuneplantillæg 3.013 og lokalplan 3-3-109 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan 1-2-110 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Boligselskabet Nordbo, afdeling 50 - Ansøgning om tilladelse til salg af 12 selvstændigt matrikulerede ejendomme
Beslutning: Godkendt
9. Boliger og butik, Ellehammersvej, Vadum. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
10. Grønlandskvarteret, Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Status for Vindmølleplanlægningen og evt. yderligere udlæg af vindmølleområder
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Sundby-Hvorup Boligselskab – Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
13. Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - Skema A+B
Beslutning: Anbefales
14. Himmerland Boligforening - Charlottehøj - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
15. Forfaldne bygninger. Indgåelse af konsulentkontrakt for koordinering af nedrivning/istandsættelse
Beslutning: Godkendt
16. Etablering af biograf i City Syd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Indretning af dagligvarebutik Nytorv 15/Slotsgade 21-23
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra Plan og Byg
Beslutning: Se referat
19. Østre Havn, offentlige og private veje, overordnede stier og kajanlæg
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Anbefales
20. Viaduktvej, Nørresundby - Nedlæggelse af offentligt vejareal (parkeringsplads)
Beslutning: Anbefales
21. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
22. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
23. Orientering fra Miljø
Beslutning: Intet
24. Fastsættelse af salgspriser på skovparceller, Kassandravej, Gug Syd Øst
Beslutning: Godkendt
25. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
26. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

27. Salg af erhvervsgrund mellem Assensvej og Nørkæret, Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Aftale om magelæg af arealer omfattet af lokalplan 1-1-110 "Godsbanearealet"
Beslutning: Godkendt
29. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
30. Eventuelt.
Beslutning: Intet