Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 11. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Virksomhedsrapport ultimo november 2013.
Beslutning: Godkendt
2. Behandling af projekter fra Hanne Mortensens arv
Beslutning: Godkendt
3. Støtte til attraktionsplan for Lille Vildmosecentret
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Etablering af Hærvejsstier
Beslutning: Godkendt
5. AKA-puljen - oktober 2013
Beslutning: Godkendt
6. Støtte til frivilligt socialt arbejde, § 18, 1. runde 2014
Beslutning: Godkendt
7. Varetagelse af udskolingsundersøgelser fra 1. januar 2014
Beslutning: Godkendt
8. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014
Beslutning: Til orientering
9. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed
Beslutning: Godkendt
10. Musikkens hus området - Udendørs fitnessredskaber og vandposter
Beslutning: Godkendt
11. Evaluering af Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet