Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 6. oktober 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Vestre Bådehavn. Boliger. Kommuneplantillæg 1.027. (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
2. Nr. Uttrup, Loftbrovej, Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 2-2-105 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
3. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
4. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling 
Beslutning: Godkendt
5. Ændret organisering af samarbejdet mellem Kunsten og Utzon Center 
Beslutning: Godkendt
6. Vandforsyningsplanlægning - Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst (2. behandling) 
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
7. Grundvandsbeskyttelse, Drastrup 
Beslutning: Godkendt
8. Gas - Takstændringer pr. 1. oktober 2014 
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt