Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 7. april 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Miljø - Overførsel af afsatte midler fra renovering af Halkær Sø-projekt til Center for Grøn Omstilling 
Beslutning: Godkendt
2. Spildevandsplanlægning - Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019, Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold - regler og praksis 
Beslutning: Godkendt
3. Valg til Europaparlamentet og Folkeafstemning den 25. maj 2014 
Beslutning: Godkendt
4. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune 
Beslutning: Se referat
5. Tegningsbemyndigelse 
Beslutning: Godkendt
6. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (1. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
7. Boligselskabet Nordbo, afdeling 7, Umanakvej 1-3, 9210 Aalborg SØ - Plejehjemmet Malik - ekstraordinær renovering 
Beslutning: Godkendt
8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 – Ansøgning om driftstilskud 
Beslutning: Godkendt
9. Konfirmationsforberedelse 
Beslutning: Se referat
10. Ændring af vedtægter for Springeren – Maritimt Oplevelsescenter 
Beslutning: Godkendt
11. Ansættelse af direktør til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 
Beslutning: Godkendt