Byrådet

Byrådet 8. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Indsatsplan for Tylstrup Vandværk (1. behandling) 
Beslutning: Se referat
2. Vandforsyningsplanlægning - Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst (2. behandling) 
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Se referat
3. Ændring af spildevandsplanen i sommerhusområdet Hals-Hou for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering (2. behandling) 
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Aalborg uden affald 2014-2025 (1. behandling) 
Beslutning: Godkendt
5. Halvårsregnskab 2014 - Aalborg Kommune. 
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Ændring af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt - Borgerrådgiver (1. behandling) 
Beslutning: Godkendt
7. Aalborg Letbane/Bus Rapid Transit (BRT), fase 2-vurdering. Opsamling på fordebat 
Beslutning: Se referat
8. Grønlandskvarteret, den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken, Kommuneplantillæg 4.033 og Lokalplan 4-2-111 med miljøvurdering (1. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
9. Vejgård, Nørre Tranders Vej 69, Boliger. Kommuneplantillæg 4.031 og lokalplan 4-1-106 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Nibe, Sygehusvej 14, Boliger. Kommuneplantillæg 10.013 og Lokalplan 10-1-106 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Gug, udvidelse af bydelscenter, kommuneplantillæg 4.030. (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Nymarksminde Farm Park, Vodskov. Kommuneplantillæg 5.012, Lokalplan 5-9-104 og Redegørelse for Bæredygtighed (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
14. Sundby-Hvorup Boligselskab - Ulstedparken - Ulsted - 12 almene ældreboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 
Beslutning: Godkendt
15. Aalborg Kommune – Ældre- og Handicapforvaltningen – Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslu 
Beslutning: Godkendt
16. Himmerland Boligforening - afd. 61 (Odinsgade) - 136 almene ungdomsboliger og 49 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
17. Nedlæggelse af en del af det offentlige vejareal 
Beslutning: Se referat
18. Ekspropriation af arealer mv. til etablering af rundkørsel i krydset Omfartsvejen/Halsvej ved Stae 
Beslutning: Godkendt
19. Ekspropriation af arealer til tilslutning til Egnsplanvej fra motorvej E45, Aalborg Syd 
Beslutning: Godkendt