Byrådet

Aalborg Byråds møde torsdag den 9. oktober 2014, kl. 13.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Forslag til kommunens årsbudget 2015 og budgetoverslag 2016-2018 - 2. behandling 
Beslutning: Se referat