Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 10. marts 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Miljø - NBE og Center for Grøn Omstilling 
Beslutning: Se referat
2. Evaluering af Kommunal- og Regionrådsvalget den 19. november 2013 
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Ansøgning om afsked og overgang til tjenestemandspension 
Beslutning: Godkendt
4. Henvendelse fra byrådsmedlem Hans Peter Beck vedr. byggesagsgebyrer 
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Se referat