Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 12. maj 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Aalborg Midtby, Hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (1. forelæggelse). 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Vadum, Ellehammersvej, Boliger og butik, Lokalplan 5-1-103 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
3. Nørholm, Boliger, Nørholm Villavej. Lokalplan 6-5-101 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Klimatilpasningsplan, Kommuneplantillæg H.029 med miljøvurdering (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Ekspropriation til etablering af erstatningsbaner m.v. til Gug Boldklub 
Beslutning: Godkendt
6. Limfjordsbroen - Regnskab 2013 
Beslutning: Godkendt
7. Limfjordsbroen - Budget 2015 
Beslutning: Godkendt
8. Vandforsyningsplanlægning - Takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Vandforsyningsplanlægning - Takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 
Beslutning: Godkendt
10. Barselsudligningsordningen - Regnskab 2013. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
11. Arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Tegningsbemyndigelse 
Beslutning: Godkendt
13. Udpegning af brevstemmemodtagere 
Beslutning: Godkendt