Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 13. januar 2014, kl. 15.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Byrådets møder 2014 - Mødeplan og eventuel ændring af starttidspunkt 
Beslutning: Se referat
2. Åbenhed i dagsordener og referater for stående udvalg, Magistraten og byrådet 
Beslutning: Godkendt
3. Rejseregler i udlandet - Administrativ forskrift nr. 21 og nr. 22 
Beslutning: Godkendt
4. Spørgsmålet om Aalborg Havn A/S med underselskaber og Offentlighedsloven 
Beslutning: Se referat
5. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Himmerland Boligforening - Charlottehøj - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014 
Beslutning: Til orientering
8. Vandforsyningsplanlægning – Aalborg Forsyning, Vand A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2014 
Beslutning: Godkendt