Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 16. juni 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet og Tillægsbevilling 2014. 
Beslutning: Se referat
2. Fælles Hjælpemiddeldepot 
Beslutning: Godkendt
3. Udviklingsaftale mellem Musikkens Hus i Nordjylland og Aalborg Kommune 2014-16 
Beslutning: Godkendt
4. Udpegning af repræsentant for Aalborg Kommune til Eliterådet 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Aftale mellem Aalborg Kommune og 1000Fryd 
Beslutning: Godkendt
6. Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 
Beslutning: Se referat
7. Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2014. Tillægsbevillinger og takstændringer 
Beslutning: Godkendt
8. Miljø - Opkrævning af betaling for Miljøvagt hos forurener 
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. EU's borgmesteraftale om klima 
Beslutning: Se referat
10. Miljø - Miljøgodkendelse af Tulip 
Beslutning: Se referat
11. Den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2014 
Beslutning: Godkendt
12. Tegningsbemyndigelse - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
13. Ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber 
Beslutning: Godkendt
14. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 
Beslutning: Til orientering
15. Nordhavnen, Havnegade. Lokalplan 1-2-109 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse af reviderede planer) 
Beslutning: Se referat
16. Godthåb, Boligområde ved Danagården. Kommuneplantillæg 6.014 og Lokalplan 6-2-103. (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
17. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
18. Vestre Fjordpark, Mølholm. Kommuneplantillæg 3.014, Ophævelse af Lindholmlinjen, Lokalplan 3-4-102 samt Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
20. Værftsarealet, Beddingen. Lokalplan 1-4-109 og Redegørelse for Bæredygtighed (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
21. Boligselskabet NordBo – Stormgade og Nyhavnsgade – Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A) 
Beslutning: Godkendt
22. Nørresundby Boligselskab, afdeling 73, Vesterbro 102, 9000 Aalborg - 84 almene ungdomsboliger - skema B 
Beslutning: Godkendt
23. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 16 - Dionevej 1-95, 2-60, Metisvej 1-41, 2-66 - 119 almene familieboliger og 12 almene ungdomsboliger - endelig renoveringsudgift (skema C) 
Beslutning: Godkendt
24. Ændring for anvendelse af de kommunale hundeskove 
Beslutning: Godkendt
25. Udpegning af medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd 
Beslutning: Godkendt
26. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aalborg 
Beslutning: Godkendt