Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 18. august 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft 
Beslutning: Godkendt
2. Aalborg Karneval - Udviklingsaftale 2014-2017 
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Vedtægter for Nordkraft Big Band 
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Klimastrategi 2012-15 - status 
Beslutning: Til orientering
5. Varmeplanlægning – Etablering af fjernkøling 
Beslutning: Se referat
6. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen vedrørende udvidelse af eksisterende bassin ved Brådalvej, nordvest for Nøvling (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
7. Spildevandsplanlægning - Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019, Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold - regler og praksis (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
8. Aalborg Forsyning, Gas - takstændringer 2014 
Beslutning: Godkendt
9. Etablering af Business Region North Denmark 
Beslutning: Godkendt
10. Institutionerne Hammer Bakker, Kommuneplantillæg 5.009 og Lokalplan 5-2-106 med Miljøvurdering (2. forelæggelse af reviderede planer) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 2. pulje samt midlertidig delegation af beslutningskompetence til By- og Landskabsudvalget 
Beslutning: Godkendt
12. Vivabolig - Kjellerupsgade og Kayerødsgade (Symfonien) - Ansøgning om støtte til opførelse af 105 almene ungdomsboliger (skema A) 
Beslutning: Godkendt
13. Plus Bolig - afdeling 123 - Visionsvej 2-4-6, 9000 Aalborg - 181 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) 
Beslutning: Godkendt
14. Boligselskabet NordBo – Niels Ebbesens Gade – Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 22 almene ungdomsboliger og 2 familieboliger. 
Beslutning: Se referat
15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune 
Beslutning: Se referat
16. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg Kommunes indsats for at skaffe billige boliger til byens borgere 
Beslutning: Drøftedes
17. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Israel/Gaza 
Beslutning: Se referat