Byrådet

Byrådet 15. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunale Skolevæsen  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Sundhedsaftalen 2015-2018 
Beslutning: Godkendt
3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 
Beslutning: Godkendt
4. Ny administrationsaftale pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2015 
Beslutning: Godkendt
5. Den kommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2014 
Beslutning: Godkendt
6. Aktuel status 2014 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014 
Beslutning: Godkendt
7. Overførsel af lånoptagelse fra 2014 til 2015. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
8. Ændring af afstemningssted i Mou 
Beslutning: Godkendt
9. Indkaldelse af stedfortræder for Cæcilie L. Andersen i perioden 01.01.15-01.07.15 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Færger og færgelejer - tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
11. Opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling efter tidsforbrug, ny gebyrvedtægt og nyt takstblad 
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt
12. Opkrævning af tvangsbøder ved manglende lovpligtig byggeskadeforsikring 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Vindmølleområde ved Bredhage. Kommuneplantillæg 4.034 med VVM-redegørelse og Lokalplan 4-10-102 med miljøvurdering (1. forelæggelse)  
Beslutning: Se referat
14. Rærup Deponi. Kommuneplantillæg 5.011 med VVM-redegørelse / Miljøvurdering, Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse, Lokalplan 5-9-105 med miljøvurdering (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Boliger og boldbaner vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner, Frejlev skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Nørresundby, Bryggergade/Tinghusgade/Torvet. Boliger, erhverv, butikker m.v. Lokalplan 1-2-111 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
17. Hobrovejkvarteret, Forchhammersvej, Plejeboliger og institution. Kommuneplantillæg 3.018 og lokalplan 3-2-105 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
18. Jomfru Ane Gade, Overdækning. Lokalplan 1-1-113 og Redegørelse for bæredygtighed. Tillæg til lokalplan 10-056 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
19. Vadum, Ellehammersvej, Boliger og butik. Lokalplan 5-1-103 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
20. Boligforeningen Vanggården - Østerbro mod Nyhavnsgade - Ansøgning om støtte til opførelse af 34 almene ungdomsboliger (skema A) 
Beslutning: Godkendt
21. Nyt rådgivende udvalg for beskæftigelsesindsatsen 
Beslutning: Godkendt
22. Fælles hjælpemiddeldepot 
Beslutning: Godkendt
23. Flytning af Taleinstituttet pr. 1. januar 2014 
Beslutning: Godkendt
24. Henvendelse fra Dansk Folkepartis og Enhedslistens byrådsgrupper vedr. overvågning i fiksering 
Beslutning: Se referat

Lukket

25. Godkendelse af ændringer i indplacering af leder
Beslutning: Godkendt