Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 12. januar 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Vederlag til 2. viceborgmester 2014 
Beslutning: Godkendt
2. Kommunalpolitisk Topmøde 2015 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Erhvervsplan 2015-2018 - Aalborg Den Globale Videns- og Industriby 
Beslutning: Se referat
4. Principper for åbning af Østerå gennem byen  
Beslutning: Godkendt
5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (1. forelæggelse).  
Beslutning: Godkendt
6. Skansekvarteret, Galstersgade, boliger, erhverv m.v. Kommuneplantillæg 2.017 og lokalplan 2-1-103 (1. forelæggelse).  
Beslutning: Godkendt
7. Vejgård, Nørre Tranders Vej 69. Boliger, kommuneplantillæg 4.031 og lokalplan 4-1-106 (2. forelæggelse).  
Beslutning: Godkendt
8. Vodskov, Følfodvej 33, Center- og Erhvervsformål. Lokalplan 5-2-107 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup. Lokalplan 7-1-103 (1. forelæggelse) 
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Sundby-Hvorup Boligselskab - Etablering af serviceareal i eksisterende bygning i tilknytning til eksisterende almene ældreboliger, Bredgade – Gandrup - Ansøgning om støtte (skema A) 
Beslutning: Godkendt
11. Lejerbo Aalborg - Godthåbsvej 20A - Bøgemarkscentret - Endelig anskaffelsessum (skema C) - 10 almene ældreboliger med serviceareal 
Beslutning: Godkendt
12. Ekspropriation af areal til udvidelse af vejkrydset Parkvej/Anlægsvej i Nibe til busrute 
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Ekspropriation af areal til etablering af pumpestation og sikring af ledningsanlæg ved Lufthavnsvej, Nørresundby 
Beslutning: Godkendt