Byrådet

Byrådet 26. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Medlemsskab af KIMO Danmark 
Beslutning: Godkendt
2. Den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2014 
Beslutning: Godkendt
3. Evaluering af mødetidspunkt for byrådets møder 
Beslutning: Godkendt
4. Grønlandskvarteret, den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken. Kommuneplantillæg 4.033 og lokalplan 4-2-111 med miljøvurdering (2. forelæggelse)  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Boligforeningen Vanggården – Roden 1, Gistrup – 36 almene ældreboliger med serviceareal – Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
6. Dispositionsforslag for 52 nye boliger som tilbygning for Plejehjemmet Birkebo på Forchhammersvej 
Beslutning: Se referat
7. Rigsrevisionensberetning på forsorgsområdet  
Beslutning: Til orientering
8. Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Se referat
9. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. forslag om bred høring om ældreområdet i Aalborg Kommune 
Beslutning: Se referat
10. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. krav til virksomheder, som byder på udbud i Aalborg Kommune 
Beslutning: Ikke godkendt