Byrådet

Byrådet 9. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Plus Bolig – afdeling 124, Visionsvej (9000) – Ansøgning om støtte til opførelse af 104 almene ungdomsboliger (skema A) 
Beslutning: Godkendt
2. Birkesøvej, Storvorde - nedlæggelse af del af offentlig vej 
Beslutning: Godkendt
3. Ekspropriation til Bjergbanestien ved tidligere Godthåb Station 
Beslutning: Godkendt
4. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams 
Beslutning: Til orientering
5. Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner 
Beslutning: Til orientering
6. Aalborg uden affald - 2. behandling 
Beslutning: Udsat
7. Spildevandsslam på produktionsjord 
Beslutning: Godkendt
8. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Bislev vedrørende sikring af ekspropriationsgrundlag for flytning af planlagt bassin ved Nørrevadvej, Bislev (1. behandling) 
Beslutning: Godkendt