Byrådet

Byrådet 23. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Kvalitetsrapport 2014 
Beslutning: Godkendt
3. Vandhandleplan 1 - Forslag til godkendelse 
Beslutning: Godkendt
4. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Virksomheders benyttelse af Genbrugspladsen Sundsholmen 
Beslutning: Godkendt
6. Forslag til Plan- og budgetprocedure 2016-19 
Beslutning: Godkendt
7. Etablering af Letbanesekretariat – Tillægsbevilling 2015 og 2016, anlæg 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Administrativ forskrift nr. 17 – Kontingenter faglige organisationer 
Beslutning: Godkendt
9. Høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-2021 
Beslutning: Godkendt
10. Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge. Lokalplan 1-2-114 med Miljørapport (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Vestbyen, Ryesgade 52-60, Boliger. Lokalplan 1-3-114, tillæg til Lokalplan 09-060 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Nørresundby Midtby, Thistedvej og Sydvestvej, Boliger. Lokalplan 1-2-113 (2. forelæggelse).  
Beslutning: Godkendt
14. Hobrovejkvarteret, Forchhammersvej. Plejeboliger og institution. Kommuneplantillæg 3.018 og lokalplan 3-2-105 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Farstrup, Engdraget, Højageren og Præstegårdsvej, boliger. Lokalplan 10-6-101 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (Skema B) 
Beslutning: Godkendt
17. Lejerbo Aalborg - Thulevej 26-56 - 159 almene familieboliger - Renoveringssag - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
18. Ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i området v. Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m. fl.  
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Godkendt
19. Ekspropriation af arealer til etablering af ny offentlig adgangsvej til fugletårn ved Tofte Sø, Lille Vildmose 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Udviklingsstrategi 2016 
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
21. Lånoptagelse i 2015 - Lånerammen for 2014. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
22. Ansættelse af Aalborg Byråds borgerrådgiver
Beslutning: Godkendt