Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 27. april 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2014 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
3. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.  
Beslutning: Godkendt
4. Overførsel af uforbrugte midler i 2014 til budget 2015 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2015 
Beslutning: Godkendt
5. Overførsel af uforbrugte midler i 2014 til budget 2015 - Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2015 
Beslutning: Godkendt
6. Køreplanindstilling 2015/16 (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
7. Strategi for modtagelse af flygtninge 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 
Beslutning: Godkendt
9. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland 
Beslutning: Godkendt
10. VVM redegørelse om biogasanlæg i Vaarst til offentlig høring 
Beslutning: Godkendt
11. Dispensation fra benyttelsespligt 
Beslutning: Godkendt
12. Henvendelse om markedsføringssamarbejde 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Budgetmæssige tilretninger pr. 1. januar 2015 
Beslutning: Godkendt
14. Kommunal lånegaranti til Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning 
Beslutning: Godkendt
15. VSK, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016 
Beslutning: Godkendt
16. Vandsamarbejdet Hals, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016  
Beslutning: Godkendt
17. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden den 31. december  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.0.20 i Klarup inden den 31. december 2019 (2. behandling)  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Aalborg uden affald 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Overtagelse af personaleforpligtelsen vedrørende Aalborg Havn A/S' pensionerede tjenestemænd samt reservering af beløb til Aalborg Letbane. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2015. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
22. Barselsudligningsordningen - Regnskab 2014. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
23. Vestbjerg, Højgården, Boliger. Kommuneplantillæg 5.017 og Lokalplan 5-6-103 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
24. Rærup Deponi, Halsvej, Rærup. Kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapport (VVM og MV) og Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport (MV) (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
25. Boliger og boldbaner vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner, Frejlev Skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
26. Vivabolig - Odinsgade m. fl. - 214 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
27. Hasseris Boligselskab – Skelagervej (Skelagergårdene) – 393 almene familieboliger – Renoverings- og driftsstøttesag samt social og forebyggende indsats – Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
28. Køb af areal til nye boldbaner i Frejlev 
Beslutning: Godkendt
29. Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet Hals-Hou - etape 4+5 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
30. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling - Etape 2 
Beslutning: Godkendt
31. Ny børnehave i Karolinelund 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
32. Ungestrategien 2015-17 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger