Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 18. maj 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Energibesparende foranstaltninger i 2015 
Beslutning: Godkendt
3. Sønder Tranders. Kommuneplantillæg 4.035 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Vodskov, Vodskovvej/Følfodvej, Center- og erhvervsformål. Lokalplan 5-2-107 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup. Lokalplan 7-1-103 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 10 – ansøgning om støtte til op-førelse af 68 almene ungdomsboliger (skema A+B) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Nørresundby Boligselskab – Plateauet (tidl. Poul Larsens Vej) – Eternitgrunden - 90 almene ungdomsboliger - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
11. Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen 
Beslutning: Godkendt
12. Henvendelse fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe vedrørende skifergas 
Beslutning: Se referat