Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 8. juni 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Fremtidigt fælles beredskab for de nordjyske kommuner
Beslutning: Godkendt
3. Nyt revisionsregulativ for 2015-2018
Beslutning: Godkendt
4. Aalborg Letbane. Kommuneplantillæg H.031 med miljørapport (MV og VVM) (1. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Hostrup, Sulsted Kirkevej, Autohandel og værksted mv. Kommuneplantillæg 5.013 og Lokalplan 5-9-107 (2. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet Hals-Hou - etape 4+5 (sag 3)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering
Beslutning: Godkendt
8. Høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021
Beslutning: Godkendt
9. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst (2. behandling)
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Godkendt
11. Sorteringsanlæg for plast og metal i Nordjylland - Den 3. vej
Beslutning: Godkendt
12. Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i K-område 0.4.40, Sønder Tranders inden den 31. december 2019 (2. behandling)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Indkaldelse af stedfortræder for H. P. Beck til byrådets møde den 8. juni 2015
Beslutning: Godkendt