Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 22. juni 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat.  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Karolinelund - Opsamling på debatten - Planprincipper og helhedsplan 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Ny børnehave i Karolinelund 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær. Kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og Miljørapport (MV og VVM) (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Smedegård, Ravnkildevej, Boliger. Lokalplan 4-6-105 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Vestbyen, Ryesgade 52-60, Boliger. Lokalplan 1-3-114, tillæg til Lokalplan 09-060 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Skansekvarteret, Galstersgade, boliger, erhverv m.v. Kommuneplantillæg 2.017 og lokalplan 2-1-103 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Nørresundby Boligselskab, afd. 74, Nordre Havnegade 12, 9400 Nørresundby – ansøgning om støtte til opførelse af 102 almene ungdomsboliger - skema A 
Beslutning: Godkendt
10. Vivabolig, afd. 41, Forchhammersvej - ansøgning om støtte til opførelse af 52 almene ældreboliger med serviceareal – skema A 
Beslutning: Godkendt
11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Boligforeningen Vanggården, afd. 46 - Østre Havnegade 7 – 55 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) 
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Boligforeningen Vanggården, afd. 47 – Østerbro 39 - 34 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) 
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Boligforeningen af 1944 - afdeling 15 - Jørgen Berthelsens Vej 36 - 28 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
15. Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere  
Beslutning: Til orientering
16. Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
17. Vedtægtsændringer for Aalborg Zoologiske Have 
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Godkendt
18. Opløsning af Renovest I/S 
Beslutning: Godkendt
19. Justering af lønbudget 2015.Tillægsbevilling. 
Beslutning: Godkendt
20. Byrådets møder i 2016 
Beslutning: Godkendt
21. Offentlig høring om Regional Vækst- og Udviklingsplan 2015 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

22. Vedrørende Nordjyllandsværket - 1
23. Vedrørende Nordjyllandsværket – 2
24. Vedrørende Nordjyllandsværket - 3