Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 17. august 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Romdrup/Klarup, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 7.009 (1. forelæggelse)  
Beslutning: Udsat med bemærkninger
3. Storvorde/Sejlflod, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 8.008 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Nibe, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 10.012 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Lokalplan 1-2-114 Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby (med Miljørapport) (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted 
Bilag til punkt 6


 
Beslutning: Godkendt
7. Ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Beretning nr. 39 om revision af årsregnskab 2014 
Beslutning: Godkendt