Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 14. september 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status for "Udvikling og omstilling af handicapområdet - handleplan 2014 - 2017" 
Beslutning: Til orientering
3. Status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig bagggrund 
Beslutning: Til orientering
4. Erhvervs benyttelse af genbrugspladser 
Beslutning: Godkendt
5. Halvårsregnskab 2015 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
6. Nørresundby Midtby, Lindholm Brygge 9, Boliger. Kommuneplantillæg 1.029 og Lokalplan 1-2-112 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Nørre Uttrup, Loftbrovej, Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 2-2-105 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 
Beslutning: Godkendt
10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 
Beslutning: Til orientering