Byrådet

Aalborg Byråds møde torsdag den 17. september 2015, kl. 13.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Forslag til kommunens årsbudget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 - 1. behandling 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Indkaldelse af stedfortræder til henholdsvis 1. og 2. behandling af budgettet 
Beslutning: Godkendt