Byrådet

Byrådet 28. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Organisering af 10. klasse
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. VVM-redegørelse for udvidelse og opgradering af biogasanlæg i Vaarst
Beslutning: Godkendt
4. Uforbrugte anlægsmidler, indskud i Landsbyggefonden og lånoptagelse i 2015. Tillægsbevilling 2015.
Beslutning: Godkendt
5. Revisionsberetninger
Beslutning: Godkendt
6. Tornhøj, nyt bydelscenter. Kommuneplantillæg 4.037, Lokalplan 4-5-102 (1. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt
7. Romdrup/Klarup, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 7.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Storvorde/Sejlflod, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 8.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Vestbjerg, Højgården, Boliger. Kommuneplantillæg 5.017 og Lokalplan 5-6-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt
10. 577 almene familieboliger, Uttrupvej 2-18 og 1-19, Abildgårdsvej m.fl. - Sundby-Hvorup Boligselskab - afdeling 7 renovering med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Godkendt
11. Himmerland Boligforening, afdeling 46 – Comfort House – Brohusgade-Nybrogade-Østre Kanalgade – 49 almene familieboliger og 57 ældreboliger – ekstraordinære re-noveringsarbejder – ansøgning om kommuneg
Beslutning: Godkendt
12. Vivabolig, afd. 134, Gundorfslund 5 og 6 – ansøgning om støtte til ombygning, renovering og indretning af 12 almene familieboliger (stayboliger) - skema A
Beslutning: Godkendt
13. Sundby-Hvorup Boligselskab - Studievej 15, Nørresundby - 6 almene ældreboliger med serviceareal (skema A)
Beslutning: Godkendt
14. Vivabolig, afd. 41, Forchhammersvej – 52 almene ældreboliger med serviceareal - an-søgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart – skema B
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Sulsted Landevej - Nedlæggelse af offentligt vejareal
Beslutning: Godkendt
16. Sundhedsberedsskabsplan 2015
Beslutning: Godkendt