Byrådet

Byrådet 8. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Forslag til kommunens årsbudget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 - 2. behandling
Beslutning: Se referat