Byrådet

Byrådet 19. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2015 
Beslutning: Godkendt
3. Miljø- og Energiforvaltningen – etablering af ny energikoncern 
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Overtagelse af Nordjyllandsværket, fase 2 
Beslutning: Godkendt
5. Vandhandleplan 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om borgerrådgiverens beretning september 2015 
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Sønder Tranders. Kommuneplantillæg 4.035 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Henvendelse fra byrådsmedlem H. P. Beck - Forslag til bedre udnyttelse af P-pladser 
Beslutning: Se referat
10. Ansættelse af direktør i InfoCenter Aalborg (i daglig tale kaldet VisitAalborg) 
Beslutning: Godkendt