Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 9. november 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Indkaldelse af stedfortræder for Lisbeth Lauritsen i perioden fra den 09.11.2015 til og med den 31.05.2016 
Beslutning: Godkendt
3. Tegningsbemyndigelse - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
4. Det nye Huslejenævn pr. 1. januar 2016 
Beslutning: Godkendt
5. Ansøgning om afsked og overgang til tjenestemandspension 
Beslutning: Godkendt
6. Principaftale for Aalborg Letbane 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Aalborg Letbane. Kommuneplantillæg H.031 med miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Smedegård, Ravnkildevej, Boliger. Lokalplan 4-6-105 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Vivabolig – afd. 17. Dannerhøj i Visse – Helhedsplan for udskiftning af tagdækning og vinduer. Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel. Ansøgning om støtte (Skema A) 
Beslutning: Godkendt
10. Rammeaftale 2016 for det specialicerede socialområde og specialundervisningsområdet 
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt