Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 23. november 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Udtræden af byrådet - Byrådsmedlem Tommy Eggers, samt indtræden af stedfortræder for den resterende valgperiode 
Beslutning: Godkendt
3. Den kommenterede virksomhedsrapport januar-september 2015 
Beslutning: Godkendt
4. BRN – Business Region North Denmark - Strategi og handlingsplan 
Beslutning: Til orientering
5. Aalborg Midtby, Østre Alle/Sønderbro, Erhverv. Kommuneplantillæg 1.030 og Lokalplan 1-1-120 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Hasseris, Otiumvej. Boliger. Kommuneplantillæg 3.019 og lokalplan 3-3-111 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Universitetsområdet, Marshalls Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.040 og lokalplan 4-4-113. (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Boligområdet vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.017 og Boliger, Griegsvej, Frejlev, Lokal-plan 6-3-105 samt delvis ophævelse af Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Budolfi Plads, Nedrivning af Budolfihus m.m. Lokalplan 1-1-126 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Vivabolig – 90 almene ungdomsboliger - Kjellerupsgade 12 / Søndergade 62 - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Boligforeningen Fjordblink, afd. 35, Godsbanen - 175 almene ungdomsboliger - endelig anskaffelsessum (skema C) 
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt
12. Boligforeningen Fjordblink, afd. 36, Godsbanen – 35 almene familieboliger – endelig anskaffelsessum (skema C) 
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Sundby-Hvorup Boligselskab - afd. 252 - Bredgade 4, Gandrup - Serviceareal til 36 eksisterende ældreboliger 
Beslutning: Godkendt
14. Garantistillelse jf. Almenboliglovens § 98 til sikring af brandsikringssystemet i Lejerbo  
Beslutning: Godkendt
15. Forlængelse af forsøgsperiode for anvendelse af kombineret udlejning i en almen boligafdeling 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Forslag til indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Limfjordsbroen - Regnskab 2014 
Beslutning: Godkendt
18. Mad og måltidspolitikken ”Meget mere end mad 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Aalborg Kommunes Frivilligstrategi 
Beslutning: Godkendt
20. Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.3.01 i Vedbæk inden den 31. december 2020 (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
21. Delegation af kompetence om vedtagelse af ændringer af spildevandsplanen til Miljø- og Energiudvalget 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
22. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Godkendt
23. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Godkendt