Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 14. december 2015, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015 
Beslutning: Godkendt
3. Aktuel status 2015 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
4. Aktuel status budget 2015 - Ældre- og Handicapforvaltningen. 
Beslutning: Godkendt
5. Aktuel status 2015 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
6. Forbedringslån vedrørende Bøgemarkscentret og Vester Hassing Plejehjem 
Beslutning: Godkendt
7. Lånoptagelse 2015 
Beslutning: Godkendt
8. Videreførelse af sekretariat for etablering af en BRT-løsning - tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Universitetsområdet. Vest for Tinbergens Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.038, Lokalplan 4-4-112 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou. Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 (1. forelæggelse)  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Himmerland Boligforening, afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, 9000 Aalborg - Helhedsplan/renovering – Familieboliger – Skema A 
Beslutning: Godkendt
12. Vivabolig, afd. 15, Store Tingbakke, 9310 Vodskov – 217 almene boliger – renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel – ansøgning om støtte inden renovering (skema B) 
Beslutning: Godkendt
13. Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 7, Abildgårdsvej m.fl., Nørresundby - 577 almene familieboliger. Renovering med kapitaltilførsel og driftsstøtte - skema B 
Beslutning: Godkendt
14. Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklaration - Boligforeningen Bakkebo, afdeling 1 - Granlien 1 - Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
15. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland 
Beslutning: Godkendt
16. Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg 
Beslutning: Godkendt
17. Budget 2015 og 2016 - takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern 
Beslutning: Godkendt
18. Ændring af struktur for Vandkoncernen 
Beslutning: Godkendt
19. Udpegning af formand og næstformand til Vandkoncernen 
Beslutning: Godkendt
20. Honorar til bestyrelsesmedlemmer i Aalborg Vandkoncernen  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 
Beslutning: Godkendt
22. Delegation af kompetence til ekspropriation efter varmeforsyningsloven 
Beslutning: Godkendt
23. Honorar til bestyrelsesmedlemmer i Aalborg Energikoncernen 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
24. Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S 
Beslutning: Godkendt
25. Udpegning af medlem til Nordjyllands Beredskab I/S 
Beslutning: Godkendt
26. Økonomiske konsekvenser for etablering af Nordjyllands Beredskab I/S  
Beslutning: Godkendt
27. Ny Beredskabsstruktur § 60-selskab – Parkeringskontrol  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Vask af biler på veje 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
29. Den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2015 
Beslutning: Godkendt
30. Indkaldelse af stedfortræder for Cæcilie Lyndgaard Andersen fra og med den 06.01.2016 
Beslutning: Godkendt