Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 8. februar 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af fornyet 2. behandling af struktur på specialområdet 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af ny struktur på specialområdet - Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport. 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ændrede stiftelsesgrundlag i Aalborg Energikoncernen 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103. Gug Alper, Boliger og rekreativt område (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 5-2-105 og Redegørelse for bæredygtighed. Vodskov, Vodskov Enge, Boliger (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger – skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdelse 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted 
Bilag til punkt 10 
Beslutning: Godkendt