Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 29. februar 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af miljømål med henblik på at fjerne fejlkoblinger i forbindelse med separatkloakeringer 
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af Lokalplan 4-4-114 Boliger, Tinbergens Alle og Seiferts Alle, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.037 og Lokalplan 4-5-102, Nyt bydelscentrum ved Tornhøj, Tornhøj (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ansøgning om støtte til renovering efter almenboliglovens § 100 (skema A). Viking Kollegiet, Boulevarden 31 
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 66 almene ældreboliger mm. - Domea.dk - afd. 02 - Demensplejehjemmet Tornhøjhaven, Aalborg Øst (skema A) 
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 32 almene ældreboliger med servicearealer til mennesker med udviklingshæmning (skema A). Himmerland Boligforening - afd. 79 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af nedlæggelse af offentligt vejareal - Vadum Kirkevej 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Svanevej, Tjørnevej, Lyngstien, Koralvej m.fl. - spildev 
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
10. Godkendelse af ansættelse af kommunaldirektør i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt