Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 14. marts 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24, Sankelmarksgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.017 og Lokalplan 6-3-105 Boliger, Griegsvej, Frejlev samt delvis ophævelse af Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.030 og Lokalplan 1-1-120 Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ansøgning om skema A for etablering af 132 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger (Stayboliger) - Plus Bolig, afd. 14, Poul Paghs Gade 2-4 
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om udarbejdelse af præsentation af +BUS Aalborg 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune 
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2015 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af ny Fritidspolitik  
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af resterende lånoptagelse vedrørende 2015. Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt