Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 11. april 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.021, Lokalplan 3-2-103, Undervisning, institutioner mv., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.042 for lokalcenter ved Danalien og lokalplan 4-2-114 Lokalcenter Danalien og Sohngårdsholmsvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart - 12 almene familieboliger (stayboliger) – skema B. Vivabolig, afdeling 134, Gundorfslund 5 og 6, 9000 Aalborg. 
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om 2. status/afrapportering af Tryg Aalborg - en mere tryg kommune 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Aalborg Kulturskoles takster for skoleåret 2016-2017 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af lejemål med henblik på etablering af GAME Streetmekka Aalborg, deponering - Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe om at institutionerne i Aalborg Kommune skal pålægges at værne om danske værdier 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger