Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 25. april 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2015 - Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2015
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/2017
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2016/2017
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ansøgning om Frikommunenetværk
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om ændringer i kompetencefordelingsplan imellem byrådet, udvalget og forvaltningen
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.038 og Lokalplan 4-4-112 Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou (2. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.012 (med Miljørapport), Byudviklingsplan for Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 2017
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2015. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
17. Drøftelse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af forslag fra H. P. Beck, Lilberal Alliance, om at ordet "gratis" erstattes med "skattefinansieret"
Beslutning: Udgik
19. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om analyse af udbudte eller udliciterede områder
Beslutning: Udsat med bemærkninger