Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 23. maj 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af køreplan 2016/2017  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 – brugerfinansieret 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af byrådets møder i 2017 
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af udkast til fælles fundraising strategi for Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg 
Beslutning: Udgik
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1- 1-124 (med Miljørapport), Karolinelund, Park og Børnehave, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.016 og Lokalplan 3-5-104, Boliger, Sofiendal Enge (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om Ankestyrelsens prasksisundersøgelse af kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Rigsrevisionens beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer på beskæftigelsesområdet 
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt