Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 22. august 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ny sektoropdeling pr. 1. januar 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ulsted-Ålebæk Vandværk 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af reviderede vedtægter for Nordjyllands Beredskab 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Lasse Frimand Jensen 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af beretning nr. 40 om revision af årsregnskab 2015 
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om borgerrådgiverens midtvejsstatus juni 2016 
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af evaluering af implementeringen af sociale klausuler 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af Planstrategi 2016 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af VVM-redegørelse, Udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116, Blandet bolig- og erhvervsområde, kareen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.036 og Lokalplan 1-4-110 (m. miljørapport) - tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Øgadekvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.044 og Lokalplan 4-3-104 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse)  
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.018 og Lokalplan 6-1-107 Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103 Boliger og rekreativt område, Gaias Alle, Gug (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af Lokalplan 1-1-128, tillæg til Lokalplan 1-1-110, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af lokalplan 9-4-103, Tillæg til Lokalplan 5.23 Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24, Sankelmarksgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger - Sundby-Hvorup Boligselskab - afdeling 254 - Ved Jernbanen, Vester Hassing- skema A 
Bilag til punkt 23
 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afdeling 255, Mellemvang i Gandrup - skema A 
Bilag til punkt 24
 
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af renoveringsprojekt - Strubjerg 42-56 og Skolevej 40-70, Nørresundby - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 13 (skema A+B) 
Beslutning: Godkendt
26. Godkendelse af ’Brug Byen – Vejledning for skilte, gader og pladser’ 
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af ekspropriation af areal til pumpestation og forsinkelsesbassin samt ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i Sønder Tranders, Aalborg 
Bilag til punkt 27
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Orientering om status for Udvikling og Omstilling af Handicapområdet 2014 – 2017 
Beslutning: Til orientering
29. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper om høringsret for samrådene 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger