Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 26. september 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om praksisundersøgelse om fleksjob, begrænset arbejdsevne 
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.022 og Lokalplan 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov (1. forelæggelse) samt at et privat areal samt et vejareal overføres fra byzone til landzone 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.043 og Lokalplan 4-1-113, Boliger, Ritavej, Vejgård (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.019 og Lokalplan 6-1-109 Boliger, Midgården, Svenstrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Limfjordsbroen - regnskab 2015 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af opfyldelse af vilkår for myndighedskrav for vandindvindingstilladelse i Lundby Krat - ekspropriation af engareal 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af offentlig høring - Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest 
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
10. Godkendelse af bedømmelse af tjenestemand med henblik på fortsat ansættelse
Beslutning: Godkendt