Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 10. oktober 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2016 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af aktuel status 2016 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af aktuel status 2016 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af aktuel status 2016 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af aktuel status 2016 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af justering af lønbudget 2016.Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af rusmiddelstrategien 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af nødforsyningstarif pr. 1. oktober 2016, Aalborg Gas 
Beslutning: Godkendt
12. DGI Landsstævne 2017 
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt