Byrådet

Aalborg Byråds møde torsdag den 13. oktober 2016, kl. 13.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag til kommunens årsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 - 2. behandling 
Beslutning: Se referat