Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 24. oktober 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2016 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af etablering af fælles vagtcentral. Tillægsbevilling - anlæg 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger, Sundby-Hvorup Boligselskab, Mellemvang, Gandrup - skema B 
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Godkendelse af køb af ejendommene, beliggende Hjulmagervej 18 - 20 og 22c, 9000 Aalborg - tillægsbevilling anlæg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger