Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 28. november 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2016 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Budget 2016 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.021 for udvidelse af landsbyen Tostrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.044 og Lokalplan 4-3-104 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af 132 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger (STAY-boliger) - Plus Bolig - Poul Paghs Gade 2-4 (skema B) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af endelig anskaffelsessum Himmerland Boligforening, afd. 63, Ditlev Bergs Vej 5, 9000 Aalborg - 240 almene ungdomsboliger (skema C) 
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
8. Godkendelse af salg af matr.nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde - Budolfi Plads
Beslutning: Godkendt