Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 12. december 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tillægsbevilling til tomgangshusleje, midlertidig boligplacering til flygtninge 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2017 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af stiftelse af Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af ansøgning til Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2016 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af lånoptagelse 2016 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af tillægsbevilling - Færdiggørelse af Egnsplanvej 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af anlægsindtægter By- og Landskabsforvaltningen - Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af udviklingsplan for Stigsborg Havnefront med tilhørende Miljørapporter (MV)  
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.018 og Lokalplan 6-1-107 Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 
Beslutning: Udsat
18. Godkendelse af ny parkeringsstruktur 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

19. EU-udbud af forsikringer pr. 1. januar 2017
Beslutning: Godkendt
20. Klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger