Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 9. januar 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Planstrategi 2016 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser (1.forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110, Boliger, Byengen, Hasseris (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110, Østre Havn, Øgadekvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Kommuneplantillæg 4.046 og Lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ansøgning om opførelse af 111 almene ungdomsboliger. Nørresundby Boligselskab, afd. 74, Havnegade 17 og 21, 9400 Nørresundby (skema B) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i sommerhusområde - Hals/Hou, etape 8 
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af ny kulturaftale: KulturKANten 2017-2020 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe om undersøgelser i relation til omfanget af tosprogede børn i daginstitutioner og børnehaver. 
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af forslag fra Dansk Folkeparti om undersøgelse i relation til omfanget af tosprogede elever i kommunens folkeskoler 
Beslutning: Se referat